Pomiary Elektryczne

Wykonujemy profesjonalne pomiary elektryczne zarówno standardowe jak i zaawansowane. Pracujemy na wysokiej klasy aparaturze pomiarowej renomowanych firm, posiadających certyfikaty kalibracji oraz wszelkie dopuszczenia do użytkowania.
Zagadnieniem zajmują się wyszkoleni, wykwalifikowani pracownicy posiadający stosowne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie. Po wykonaniu pomiarów sporządzamy protokoły, schematy oraz dokumentację techniczną.

Proponujemy pomiary z zakresu:

  • badanie, analiza sieci elektro-energetycznych
  • badanie instalacji odgromowych
  • pomiar elektronarzędzi
  • rezystancja uziemienia
  • sprawdzanie działania ochrony przeciwporażeniowej (ochrona przed dotykiem poprzez  samoczynne wyłączanie przez wyłączniki różnicowoprądowe)
  • pomiar natężenia oświetlenia
  • oraz inne pomiary według potrzeb klientów